Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinė mokyklaStandartinė versija

Naujienos
Mokyklos naujienos
Pasiekimai
Nuotraukos
Video
Mokyklai - 70
Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės
‘’Let’s play lively , study digitally ‘’. Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai
OLWEUS patyčių prevencijos programa
Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“
Ekskursjos, renginiai, užsiėmimai, skirti kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai
Struktūra
Struktūra
Bendros žinios
Mokyklos direktorė
Administracija
Vadovų darbotvarkės
Mokytojai
Mokiniai
Mokyklos savivalda
Komisijos, darbo grupės
Veiklos
sritys

Vizija‚ misija‚ filosofija
Tikslai ir uždaviniai
Vykdomos programos
Veiklos vertinimo rezultatai
Tradicijos ir pasiekimai
Mėnesio darbo planas
Metodinė veikla
Pamokų laikas
Kontrolinių darbų tvarkaraštis
Tvarkaraščiai
Neformalusis švietimas
Ugdymas karjerai
Istorija
Korupcijos
prevencija

Administracinė
informacija

Nuostatai
Dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų skelbimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Paslaugos
Mokinių priėmimas
Soc.pedagogas
Psichologas
Psichologas tėveliams
Logopedas
Spec.pedagogas
Biblioteka
Sveikata
Skaitykla
Elektroninis dienynas
Viešosios paslaugos
Nuorodos
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinis egzaminų centras
Olimpiados
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos universitetas2019-05-13 X miesto pedagogų ir tėvų konferencija „Ugdymo trejybė: mokytojai-mokiniai-tėvai”
2019-05-06 Informacija tėvams

Gerb. tėveliai (globėjai),

       Mokyklinę uniformą pagal Progimnazijos tarybos patvirtintus pavyzdžius kitiems mokslo metams jau dabar (nuo gegužės 6 d.) galite įsigyti siuvimo ateljė adresu Rumpiškės g. 2.

       Parduotuvėje yra didelis uniformų pasirinkimas. Galite užsisakyti uniformą ir pagal individualius vaiko matmenis.

2019-05-09 Tėvelių dėmesiui
Gerbiamieji tėveliai,
dokumentų priėmimas į 1, 5 ir kitas klases vykdomas nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. gegužės 28 d. progimnazijos kanceliarijoje

10.00 - 12.00
14.00 - 16.00

2019-05-06 Būsimųjų pirmokų tėvų dėmesiui

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO

 

Informuojame, kad pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu bus vykdomas š. m. gegužės mėnesį:

·    GEGUŽĖS 6 d. 12 val. nutraukiamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas;

·    GEGUŽĖS 8 d. vykdomas priėmimo I etapas.  Šiame etape asmenys informuojami apie jiems priskirtas mokyklas sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu.

Gavę pranešimus ir pageidaujantys mokyti vaikus ar patys mokytis priskirtoje mokykloje, asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).

Jeigu asmenų netenkina priskirta mokykla, asmenys atsiųstame pranešime gali patvirtinti ketinimą dalyvauti priėmimo II etape. Tokiu atveju asmenys netenka vietos po I etapo priskirtoje mokykloje (mokyklų pasirinkimas nekoreguojamas);

·    GEGUŽĖS 15 d. vykdomas priėmimo II etapas. Šio etapo metu sistemoje generuojamos eilės į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo mokymosi vietas. Asmenys apie jiems priskirtas mokyklas informuojami sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu. Į priskirtas mokyklas, asmenys per 20 kalendorinių dienų pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).

·    GEGUŽĖS 20 d. atnaujinamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas.

 

Atsisakius priskirtų mokyklų po II etapo, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje reikia koreguoti ir pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.

Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 

PRIĖMIMO DOKUMENTAI

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;

 priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;

 specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;

     įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

 

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

                                                                                         Savivaldybės administracija

2019-05-21 ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВИЛЬНЮСЕ

2019 m. gegužės mėn. Lengvosios atletikos rungčių varžybos
Sveikiname 7c klasės mokinį Daniilą Lapko, 2018-2019 m.m. Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių "Mero taurė" lengvosios atletikos rungčių varžybose 1000 metrų bėgimo rungtyje iškovusį I vietą


2019 m. gegužės mėn. Klaipėdos miesto jaunųjų fizikų olimpiada
Sveikiname 8c klasės mokinį Eduardą Acutą, Klaipėdos miesto jaunųjų fizikų olimpaidoje 8 klasių mokiniams laimėjusį III-ąją vietą

2019 m. gegužės mėn. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas
Sveikiname 7c klasės mokinę VItą Ryžkovą, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso meisto etape laimėjusią III-ąją vietą


2019 m. gegužės mėn. Klaipėdos miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada
Sveikiname 8b klasės mokinę Mirą Gozbenko, Klaipėdos miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpadoje, laimėjusią II-ąją vietą


2019 m. gegužės mėn. Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada
Sveikiname 8 klasių mokinius Dariją Astamonovą, Sviatoslavą Jusį, Dianą Grasevič, Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpaidoje, laimėjusius prizines vietas


2019-05-01 Sveikinimai
В мае месяце свой день рождения празднуют:

учителя начальных классов  Майя Захарова и Елена Локай,   учитель  неформального образования Елена Юшкене, учитель литовского языка Лайма Рачкаускене.
А свой красивый юбилей отмечают учитель математики Грасильда Микулина  и учитель хореографии Лорета Дамиёнайтите.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!


2019-05-01 Būsimųjų pirmokų tėvų dėmesiui

Уважаемые родители будущих первоклассников,

14 мая учителя первых классов 2019-2020 учебного года приглашают Вас провести «Один день в школе» - посетить открытые уроки.

 

Урок

Время

Учитель

Каб.

1 урок

8.30 – 9.15

Учитель методист Елена Павловна Горская, (театральный класс)

318 каб.

2 урок

9.25 – 10.10

Учитель методист Светлана Ивановна Полхутенко

218 каб

3 урок

10.20 – 11.05

Учитель методист Мария Корнаушенко,

220 каб

4 урок

11.30 – 12.05

Учитель методист Надежда Ивановна Безуглая

319 каб.

2019-05-20 Профессии наших родителей: посещение круизного терминала
2019 m. gegužės mėn. Pradinių klasių berniukų lengvosios atletikos trikovės varžybos
Sveikiname progimnazijos pradinių klasių berniukų komandą Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių "Mero taurė" pradinių klasių berniukų lengvosios atletikos trikovės varžybose iškovojusią I-ą vietą2019-05-17 Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada
Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dorinio ugdymo (tikybos) olimpiadoje Vilniuje

2019-05-16 15 мая – день Семьи
2019-05-16 „Viena diena mokykloje“ būsimųjų pirmokų tėvams
     Kaip pasiekti, kad tėvai į mokyklą ateitų ne tik spręsti iškilusių savo vaiko problemų? Kaip mums susitarti, kaip geriau suprasti, pažinti vieniems kitus šiame sudėtingame procese, ugdant šiuolaikinį vaiką? Atsakant į šį klausimą, progimnazijoje daugelį metų sėkmingai plėtojamos įvairios bendradarbiavimo su tėvais formos: mokytojų ir tėvų konferencijos, 5 klasių tėvų spaudos konferencija, „Viena diena 5 klasėje“, „Vyriškas ir moteriškas pokalbiai“, bendri kultūriniai, sporto renginiai ir kt.

2019-05-16 PROJEKTAS ,,KULTŪRA, ISTORIJA, ŽMOGUS”
   Ar kada pagalvojote, kad žmones į tautą telkia rašytojai, menininkai ir jų kūriniai. Jie žadina mūsų jausmus, vaizduotę, kelia mums svarbias mintis ir sukuria bendrą tėvynės, jos gamtos ir praeities paveikslą. Ir taip sujungia mus į bendruomenę ir tautą. Kas buvo tos, asmenybės , kurios padėjo tautai išlikti, subręsti, susitelkti? Kaip tos asmenybės žadino, augino tautą ir kvietė išsivaduoti?

2019-05-15 Prano Domšaičio galerijoje
     Gegužės 15 d. 1A klasės mokiniai su mokytojomis lankėsi Prano Domšaičio galerijoje, kur susipažino su asiliuku ir jo draugais. Vaikai nupiešė ir papasakojo savo sukurtas istorijas.
      Laikas buvo praleistas prasmingai, puikių paveikslų apsuptyje.

2019-05-09 Intelektinis – pažintinis žaidimas „Kas? Kur? Kada?“
      Gegužės 9 d. mūsų mokykloje vyko tradicinis intelektinis – pažintinis žaidimas „Kas? Kur? Kada?“  – „Velykinė puokštė“.