Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinė mokyklaStandartinė versija

Naujienos
Mokyklos naujienos
Pasiekimai
Nuotraukos
Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės
OLWEUS patyčių prevencijos programa
Aktyvi mokykla
Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“
Patirtinis ugdymas
Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“
‘’Let’s play lively , study digitally ‘’. Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai
Ekskursjos, renginiai, užsiėmimai, skirti kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai
Mokyklai - 75
Struktūra
Struktūra
Bendros žinios
Mokyklos direktorė
Administracija
Vadovų darbotvarkės
Mokytojai
Mokiniai
Mokyklos savivalda
Komisijos, darbo grupės
Veiklos
sritys

Vizija‚ misija‚ filosofija
Tikslai ir uždaviniai
Vykdomos programos
Veiklos vertinimo rezultatai
Tradicijos ir pasiekimai
Mėnesio darbo planas
Metodinė veikla
Pamokų laikas
Kontrolinių darbų tvarkaraštis
Tvarkaraščiai
Neformalusis švietimas
Ugdymas karjerai
Istorija
Korupcijos
prevencija

Administracinė
informacija

Nuostatai
Dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų skelbimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Paslaugos
Mokinių priėmimas
Soc.pedagogas
Psichologas
Psichologas tėveliams
Logopedas
Spec.pedagogas
Biblioteka
Sveikata
Skaitykla
Elektroninis dienynas
Viešosios paslaugos
Nuorodos
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinis egzaminų centras
Olimpiados
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos universitetas2019-12-13 Aktyvi mokykla
Visi progimnazijos renginiai organziuojami, įtvirtinant aktyvios mokyklos statusą

2020-01-21 Informacija dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2020–2021 m.m.

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

·       vasario 27 d. 10 val. į 11 gimnazines klases;

·       kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;

·       kovo 5 d. 10 val. į 5 klases;

·       kovo 9 d. 10 val. į 9 ir likusias klases.

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA: https://svietimas.klaipeda.lt/

 

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-02-10 INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ MOKINIAMS, KURIE MOKOSI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

     Nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokami pietūs teikiami priešmokyklinukams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloseorganizuojančiose maitinimą taikant savitarnos principą.

Klaipėdos miesto savivaldybėje tokios mokyklos yra:

1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija;

2. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija;

3. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija;

4. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija;

5. Klaipėdos Vitės progimnazija.

  Šių mokyklų priešmokyklinukų tėvai, norintys, kad jų vaikai gautų nemokamus pietus mokyklose, turi kuo skubiau pateikti prašymą gauti šią paramą.

     Pateikus prašymą, sprendimas dėl nemokamų pietų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Mokiniui nemokami pietūs teikiami nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą.

      Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali pateikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

     Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portalewww.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniupaštu parama.centras@klaipeda.lt arba informacijos kabinete.

    Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba informacijos kabinete.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais:

Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40

Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

2019-10-10 Informacija dėl elektroninio mokinio pažymėjimo užsakymo
Уважаемые родители!
Для заказа электронных ученических удостоверений необходимы фотографии (электронный вариант).  Вы можете сфотографировать ребенка в любом фотоателье и выслать электронный вариант фотографии на школьную почту gorkio.mokykla@gmail.com (информация для фотоателье: размер фото 22,7 мм х 25,2 мм, ~300 dpi). При отправке эл. письма с фото не забудьте указать имя, фамилию и класс ученика.
2020-02-01 Sveikinimai

В феврале месяце свой день рождения будут отмечать:

психолог  Елена Семенова, учитель начальных  классов Тамара Калюжная и помощник учителя Татьяна Черных.

2020-02-22 V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė“Klaipėdos Gedminų progimnazijoje

2020-02-21 Konkursas „Lietuva mažųjų širdyse”
       Sukasi laiko ratas, todėl, kaip ir kasmet, 2020 m.vasario 20 d. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijoje vyko Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų rusų ugdomąja kalba pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas ,,Lietuva mažųjų širdyse“.Į progimnaziją atvyko geriausi skaitovai iš Klaipėdos ,,Pajūrio“ progimnazijos,iš Klaipėdos ,,Santarvės” progimnazijos, iš Klaipėdos ,,Gabijos”progimnazijos ir iš Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos.

2020-01-01 Llietuvos priesmokyklinukai pietaus nemokamai

Norime informuoti,

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokami pietūs skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą,prašome visų tėveliųkuo skubiau pildyti prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams, SP-11 formą.Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemąwww.spis.lt.

Atkreipiame tėvelių dėmesį, kad šiuo metu esanti prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma dar nėra atnaujinta, todėl pildyti I dalį „Pajamos“ nereikia, kadangi šis maitinimas (nemokami pietūs) teikiamas nevertinant pajamų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta nauja prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams formaSocialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje bus patalpinta po 2020 m. sausio 15 dienos.

2020-02-19 Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Dorinio ugdymo aktualumas pradinėse klasėse“

2020-02-14 Vasario 16-os minėjimas „Smalsučių“ grupėje

     Vasario 16-oji – ypatinga šventė. Minėdami šią svarbią datą, „Smalsučių“ grupės vaikai per lietuvių kalbos užsiėmimą vėliavos spalvos širdelėmis apkabino Lietuvą. Klestėk ir stiprėk, mano Lietuva!

Lietuvių kalbos mokytoja Rūta Malčienė

2020-02-14 Dalyvavimas Klaipėdos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių kūrybinėje-praktinėje konferencijoje „Žiniukų akademija”

      Šiandien, vasario 14 d., 3b, 3c ir 3d klasių mokiniai ir klasių mokytojai dalyvavo pradinių klasių konferencijoje „Žiniukų akademija“, kuri vyko Klaipėdos „Gilijos“ mokykloje. Konferencijoje pristatėme savo projektą „Vanduo – gyvybės šaltinis". Renginio metu Klaipėdos regiono mokyklos taip pat pristatė tiriamuosius projektinius ir kūrybinius darbus – iš viso buvo perskaityta apie 80 pranešimų.

Mes sužinojome daug naujų, įdomių dalykų ir džiaugėmės galėdami būti „Žiniukų akademijos“ nariais.

Pradinių klasių mokytoja Marina Pečnikova


2020-02-14 Vasario 16-os minėjimas 1T klasėje

     Vasario 16-oji – valstybės atkūrimo diena. Tai ypatinga šventė visai Lietuvai. Paminėdami šią svarbią datą, per lietuvių kalbos pamoką mokiniai žavėjosi miestų miestelių gražiausių vietų vaizdais ir vėliavos spalvos širdelėmis apkabino Lietuvą.

Lietuvių kalbos mokytoja Rūta Malčienė

2020-02-14 Klaipėdos miesto skaitovų konkursas "Nupinsiu Lietuvai vainiką"
Sveikiname 5b klasės mokinį Danielį Stepanovą Klaipėdos miesto skaitovų konkurse "Nupinsiu Lietuvai vainiką" laimėjusį I-ą vietą2020-02-13 KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOKYKLŲ 5-8 IR I (GIMNAZIJŲ) KLASIŲ MOKINIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS „NUPINSIU LIETUVAI VAINIKĄ“

      Vasario 13 d. ,,Santarvės“ progimnazijoje vyko miesto tautinių mažumų mokyklų mokinių skaitovų konkursas, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Jo tikslas – skatinti mokinius gilintis į valstybės ir tautos istoriją, palaikyti patriotines iniciatyvas, puoselėti tautines vertybes bei ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą, kūrybiškumą.

Konkurse dalyvavo ir mūsų progimnazijos 5b klasės mokinys Daniel Sepanov. 5-6 klasių skaitovų grupėje laimėjo I-ąją vietą.

SVEIKINAME!

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Laimutė Račkauskienė

2020-02-12 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m.m.“.
      Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m.m.“. Kūrybinės sesijos metu mokytojai integravo žaidimus anglų ir lietuvių kalbų pamokų metu. 7c klasės mokiniai anglų kalbos pamokoje pasikartojo išmoktus žodžius, bei lavino žodinio bendravimo įgūdžius žaisdami žaidimą „Pasakyk kitaip (Alias)“ Lietuvių kalbos pamokos metu mokiniai grupėse mokėsi sudarinėti skirtingų laikų dalyvius, o vėliau varžėsi žaisdami dalyvių sudarymo stalo žaidimą, kurį pamokai sukūrė lietuvių kalbos mokytoja Reda.

2020-02-07 Patirtinis ugdymas „Pasaulis po mikroskopu“
     Sausio 28d. progimnazijoje vyko jau trečia šių metų patirtinio ugdymo diena. Gamtos mokslų mokytojai dalykininkai (biologija, fizika) tęsė projektą „Pasaulis po mikroskopu“.

2020-02-04 Integruotos sveikos gyvensenos ugdymo valandėlės: „Ydingos laikysenos profilaktika. Pėdučių mankšta“, „Aukime sveiki ir stiprūs“.

     Integruotos sveikos gyvensenos ugdymo valandėlės: „Ydingos laikysenos profilaktika. Pėdučių mankšta“, „Aukime sveiki ir stiprūs“. Susitikimas su mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Diana Užgalienė.
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Liudmila Korsakova

2020-02-04 Informacija dėl saugumo internete

Vaikų seksualinė prievarta ar išnaudojimas internete

2020-01-31 Fizinio ugdymo pamoka, skirta žvejo amatui
    2 b klasės mokiniai fizinio ugdymo pamokoje vadovaujant pradinių klasių mokytojos metodininkės Irinos Ivančenko-Bogdanovos ir bibliotekininkės Ingridos Paulikienės sportuodami žaidė judriuosius žaidimus jūrine tematika. Sportuodami „irklavo lazdomis“, pasiskirstę komandomis varžėsi tempdami lyną, žaidė žaidimus „Tinklas“, „Žvejas ir žuvis“.

2020-01-30 Dalyvavimas eTwinning projekte „Mūsų tautos amatai” - edukaciniame užsiėmime „Popieriaus gamybos dirbtuvės“, Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje, 4 b klasė
     Toliau tęsiamas dalyvavimas eTwinning projekte „Mūsų tautos amatai“. Šįkart progimnazijos bibliotekininkė Ingrida Paulikienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Giedra Bočkuvienė su 4 b klasės mokiniais dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Popieriaus gamybos dirbtuvės“, Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje.