Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinė mokyklaStandartinė versija

Naujienos
Mokyklos naujienos
Pasiekimai
Nuotraukos
Video
Mokyklai - 70
Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės
‘’Let’s play lively , study digitally ‘’. Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai
OLWEUS patyčių prevencijos programa
Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“
Struktūra
Struktūra
Bendros žinios
Mokyklos direktorė
Administracija
Vadovų darbotvarkės
Mokytojai
Mokiniai
Mokyklos savivalda
Komisijos, darbo grupės
Veiklos
sritys

Vizija‚ misija‚ filosofija
Tikslai ir uždaviniai
Vykdomos programos
Veiklos vertinimo rezultatai
Tradicijos ir pasiekimai
Mėnesio darbo planas
Metodinė veikla
Pamokų laikas
Kontrolinių darbų tvarkaraštis
Tvarkaraščiai
Neformalusis švietimas
Ugdymas karjerai
Istorija
Korupcijos
prevencija

Administracinė
informacija

Nuostatai
Dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų skelbimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Paslaugos
Mokinių priėmimas
Soc.pedagogas
Psichologas
Psichologas tėveliams
Logopedas
Spec.pedagogas
Biblioteka
Sveikata
Skaitykla
Elektroninis dienynas
Viešosios paslaugos
Nuorodos
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinis egzaminų centras
Olimpiados
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos universitetas2019-03-13 Būsimųjų pirmokų tėveliams

Gerbiami būsimųjų pirmokų tėveliai,

     Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ prasidėjo registracija į 2019-2020 mokslo metų pirmąsias klases. Mūsų progimnazija priima mokinius į bendrąsias klases ir netradicinio ugdymo klasę, įgyvendinančią Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos, patvirtintos LR Švietimo ir mokslo ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. V-1595, elementus. Būsimojoje 1t klasėje, kaip ir kitose 2t, 3t, 4t, bus vykdoma progimnazijos pasirinkta kryptingo meninio ugdymo (teatro) programa.

     Todėl tėveliai, kurie norėtų, kad jų vaikai mokytųsi teatro, turėtų registruotis į Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla klasę.

2019-03-01 Sveikinimai
В марте месяце свой день рождения празднуют:

учитель музыки  Светлана Кузьменко,  учителя  неформального образования Наталья Свидерская, Ирина Алексеенко и Татьяна Семенистая, а так же учитель английского языка Ольга Сухова и учитель литовского языка Реда Стапонкене.
А свой красивый юбилей отмечают учитель литовского языка Рита Баканайте и учитель начальных классов Надежда Безуглая.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!


2019-03-24 Žaidimas fotokvestas Žemės dienai paminėti
2019-03-24 Orientavimosi sporto varžybos 2-7 klasėse
  Ar gerai pažįsti savo mokyklą? Ar be vargo orientuojiesi jos klaidžiais koridoriais? Į šiuos ir daugelį kitų panašių klausimų 2-7 klasių mokiniai ieškojo atsakymo kovo 14 dieną vykusiose orientavimosi varžybose. Varžybas, o tiksliau mokomąją - pažintinę treniruotę, Maksimo Gorkio progimnazijoje suorganizavo Erasmus+ projekto „Žaiskime gyvai, mokykimės inovatyviai” koordinatorė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė JolantaPaulienė, vedė orientavimosi sporto klubo„O! Klaipėda“treneris Ričardas Tėvelis.


2019-03-21 Другие дети - другие мы
     Сегодня много пишут и говорят о современных детях, об их уникальных способностях, о том, что они пришли в этот мир, чтобы изменить его, сделать добрее и лучше. В то же время быстро увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, замедленным развитием различных отделов мозга, гиперактивных, с нарушением эмоционально волевой сферы. При всём при этом, основная проблема исследования особенностей развития современных детей заключается в том, что традиционные методы и методики работы с ними устарели и не отображают объективного уровня развития детей.

2019-03-21 Gamtosauginis forumas "Farmacinės atliekos - grėsmė Baltijos jūrai"
2019-03-13 Projektas "Didžiuojuosi savo gimtąja kalba
Sveikiname mūsų progimnazijos mokinių komandą "Rusų kalbos žinovai", užėmusią Klaipėdos miesto mokyklų rusų ugdomąja kalba projekto "Didžiuojuosi savo gimtąja kalba" intelektiniame žaidime
 I-ą vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Irinai Gorbačiovai už mokinių paurošimą inteletiniam žaidimui
  


2019-03-17 Tyrimas "Kompiuteriniai žaidimai gerai ar blogai"
        3 klasių mokiniai 1-ose ir 7-ose klaėse atlieka tyrimą "Kompiuteriniai žaidimai gerai ar blogai". Vyksta rimta apklausa.

2019-02-06 Forumas „ERASMUS+ PROJEKTAI GALIMYBĖS, PATIRTIS, NAUDA UGDYMO KAITAI"
       Klaipėdos Baltijos gimnazijoje vyko forumas „ERASMUS+ PROJEKTAI GALIMYBĖS, PATIRTIS, NAUDA UGDYMO KAITAI", kuriame 5c klasės mokiniai Arina, Sofija ir Jegoras bei mokytoja Jolanta pristatė Maksimo Gorkio progimnazijoje vykdomą Erasmus+ projektą "Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai".

2019-03-17 Valentino širdelė
       Valentino širdelė artimam žmogui. Metodika: karpiniai. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Lidija Kaupienė.  

2019-03-15 Miesto projektas "100 Vilties širdžiu"
2019-03-13 LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSAS. KLAIPĖDOS MIESTO ETAPAS

Kovo mėn. 13d. Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos renginių salėje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Klaipėdos miesto etapas. Konkurse dalyvavo 18 skaitovų iš Klaipėdos miesto progimnazijų.

Mūsų progimnazijai garbingai atstovavo 7c klasės mokinė

Vita Ryžkova

Ji skaitė Janinos Degutytės eilėraštį „Mano Lietuva“ ir užėmė

III-ąją vietą

Sveikiname ir džiaugiamės Vitos sėkme.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laimutė Račkauskienė


2019-03-13 Gerumo pamokos „Skaidrios mintys kuria stebuklus“

      Šių metų kovo 4d. daugiau nei 30 Maksimo Gorkio progimnazijos mokytojų 1 – 8 klasėse vedė 69 Gerumo pamokas.

    2011 m. Tarptautinis humanistinės pedagogikos centras pasiūlė Šalva Amonašvilio 80-ojo jubiliejaus proga vieną dieną vesti Gerumo pamokas, kuriose Sielos Dovana sujungtų bendradarbiaujančius mokytojus, mokytojo meile mokytojui. Gerumo pamokos siekia pažadinti ir sustiprinti vaikų širdyse glūdinčią Išmintį.2019-03-12 Lietuvių kalbos viktorinos 3a, 3b, 3d, 3t klasėse – „Ką aš žinau apie Lietuvą?”, skirtos Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės dienai
       2019-03-12 trečiokai rinkosi į netradicines lietuvių kalbos pamokas - viktorinas Ką aš žinau apie Lietuvą?”, skirtas Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

     Viktorinas organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Giedra Bočkuvienė ir bibliotekos vedėja Ingrida Paulikienė.

      Tikslas – ugdyti pilietiškumą, domėtis šalies, kurioje mokiniai gyvena, istorija, praeitimi, dabartimi,žinoti Lietuvai svarbias valstybines šventes, apie jų reikšmę Lietuvai bei žaismingai paminėti valstybines šventes.

2018-02-04 Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Tėvelių dėmesiui!

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

-      nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;

-      nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;

-      nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;

-      nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;

-      nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

2019-03-07 Saugaus elgesio kelyje savaitė

      Vasario 25 d. mūsų progimnazijos pradinėse klasėse prasidėjo savaitė „Saugaus elgesio kelyje taisyklės – gyvenimo įstatymas“. Šios savaitės tikslas – įrodyti mokiniams, kad žinoti ir laikytis saugaus elgesio kelyje taisyklių yra būtina, mokyti vaikus saugaus elegesio kelyje.

2019-03-05 Raiškijo skaitymo konkursas "Lietuva mažųjų širdyse"
Sveikiname 4c klasės mokinį Danielį Stepanovą ir 2c klasės mokinę Ameliją Soruženkovą Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų rusų ugdomąja kalba pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurse "Lietuva mažųjų širdyse" užimusius prizines vietas

  
2019-03-05 Projektų mugė 2019
Vasario 19 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje šurmuliavo ketvirtoji nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė 2019“, kurią organizavo Mugės šeimininkai, VšĮ „Edukateka“ bei Švietimo mainų paramos fondas.

2019-03-02 Pokalbis apie gyvenimo vertybes
Vasario 28 d. – kovo 1 d. Klaipėdos miesto mokyklose, kuriose ugdymas vyksta rusų kalba, buvo įgyvendinamas projektas „Homo Sapiens“.

2019-03-01 Seminaras „Einšteino skaitmeninės laboratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje
     Vasario 6 d. mūsų mokykloje Klaipėdos miesto progimnazijų mokiniams vyko seminaras „Einšteino skaitmeninės laboratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje. 8b klasės mokiniai Emelianov Ilja, Gorskij Artemij, Motiejaitis Nikita, Nazarov Nikita, Riabinin Nikita, Savičev Maksim, Vasylyev Aleksandr mokė šešių miesto mokyklų mokinius.