Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinė mokyklaStandartinė versija

Naujienos
Mokyklos naujienos
Pasiekimai
Nuotraukos
Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės
OLWEUS patyčių prevencijos programa
Aktyvi mokykla
Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“
Patirtinis ugdymas
Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“
‘’Let’s play lively , study digitally ‘’. Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai
Ekskursjos, renginiai, užsiėmimai, skirti kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai
Mokyklai - 75
Struktūra
Struktūra
Bendros žinios
Mokyklos direktorė
Administracija
Vadovų darbotvarkės
Mokytojai
Mokiniai
Mokyklos savivalda
Komisijos, darbo grupės
Veiklos
sritys

Vizija‚ misija‚ filosofija
Tikslai ir uždaviniai
Vykdomos programos
Veiklos vertinimo rezultatai
Tradicijos ir pasiekimai
Mėnesio darbo planas
Metodinė veikla
Pamokų laikas
Kontrolinių darbų tvarkaraštis
Tvarkaraščiai
Neformalusis švietimas
Ugdymas karjerai
Istorija
Korupcijos
prevencija

Administracinė
informacija

Nuostatai
Dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų skelbimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Paslaugos
Mokinių priėmimas
Soc.pedagogas
Psichologas
Psichologas tėveliams
Logopedas
Spec.pedagogas
Biblioteka
Sveikata
Skaitykla
Elektroninis dienynas
Viešosios paslaugos
Nuorodos
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinis egzaminų centras
Olimpiados
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos universitetas2019-12-13 Aktyvi mokykla
Visi progimnazijos renginiai organziuojami, įtvirtinant aktyvios mokyklos statusą

2020-03-25 Nuotolinio mokymo organizavimas progimnazijoje
Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės (plačiau)
Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas (plačiau)

Dėl skaitmeninių technologijų administratoriaus skyrimo

Mokytojų ir mokinių  konsultavimui technologijų naudojimo klausimais paskirti skaitmeninių technologijų administratoriai (IKT koordinatoriai):
- Jelena Kulik, informacinių technologijų mokytoja (atsakinga už 1-4 klasių  mokinių ir mokytojų konsultavimą);
- Jelena Kruteliova, inofrmaicnių technologjų mokytoja (atsakinga už 5-8 klasių  mokinių ir mokytojų konsultavimą, 1-8 klasių mokinių bei tėvų prisijungimą į prie MANO dienyno).

Konsultacijos teikiamos, parašius pranešimus per el. dienyną


2020-03-16 Specialistų darbo organizavimas nuotoliniu būdu
Psichologės Jelenos Semionovos

Konsultavimas nuotoliniu būdu

Pirmadienis-penktadienis, 13.00 – 17.00

Tel. +37067376553, Viber, WhatsApp, Messenger

El. paštas: jelenaselena@gmail.com

 

2020-04-01 Ministro A. Monkevičiaus laiškas

Gerb. mokyklos bendruomene,

 

šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Kartu galime tapti ir naujų galimybių, proveržio kūrėjais. Tai yra proga mūsų švietimo sistemai tapti modernesne, drąsiai priimančia šiuolaikines skaitmenizacijos galimybes. Jau dabar viešai kalbama apie šių pokyčių ilgalaikę reikšmę, visa bendruomenė aktyviai įsitraukia į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Nuo pirmadienio visoje šalyje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu. Daug mokyklų jau taiko šią mokymo formą, jai aktyviai ruošiasi. Noriu padėkoti mokyklų vadovams, mokytojams, kurie pastarąsias dvi savaites dirbo intensyviu režimu, ruošėsi ateinančiam pirmadieniui, kai pradėsime dirbti neįprastu būdu. Džiugu, kad mokyklos ne tik ruošiasi, bet ir dalijasi patirtimi su kitomis, per šį laikotarpį išryškėjo puikių vadovų, puikių mokytojų, lyderių.

Suprantame, kad gali kilti vienokių ar kitokių nesklandumų, sunkumų. Pabrėžiame, kad jų bijoti nereikia, o ramiai tariantis, kalbantis rasti sprendimus. Tai metas, kai visi mokomės ir visa švietimo sistema – ne tik Lietuvos, bet ir Europos – pereina į naują etapą. Laiko tam pasiruošti beveik neturėjome.

Atsižvelgdami į skubią situaciją, pavedėme Nacionalinei švietimo agentūrai pirkti 15 tūkstančių planšetinių ir 20 tūkstančių nešiojamų kompiuterių mokykloms. Kartu su partneriais ieškome žmonių, įmonių, kurie galėtų dovanoti ar paskolinti įrangą vaikams. Pirmieji kompiuteriai mokyklas galės pasiekti jau kitą savaitę. Dėl objektyvių įrangos įsigijimo, transportavimo aplinkybių visas kompiuterinės įrangos kiekis iškart į Lietuvą neatkeliaus. Todėl prašome Jūsų supratimo pirmiausia panaudojant savo resursus – turimus kompiuterius mokyklose, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, suteikti juos vaikams. Iš savo pusės darome viską, kad kuo greičiau mūsų visų vaikai būtų aprūpinti.

Puiku, kad nemažai mokyklų jau gana sklandžiai naudoja pasirinktą nuotolinio ugdymo sistemą. Kur tokios sąlygos dar neišvystytos, drąsiai naudokite paprastus mokymo bei bendravimo būdus – perduodant užduotis telefonu ir kitomis priemonėmis. Tikiu kiekvienos mokyklos kūrybiškumu, gebėjimu telktis ir rasti sprendimus.

Kviečiu abiturientus ir mokytojus ramiai ruoštis egzaminams. Yra parengtas tvarkaraštis, kaip būtų galima organizuoti brandos egzaminus nuo birželio 1 d., taip pat nuo birželio 22 d., jei egzaminų pagal dabartinį tvarkaraštį gegužę nebūtų galima vykdyti. Tačiau sudarėme planavimo grupę, kuriai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, į ją įeina bendrojo ugdymo, aukštųjų mokyklų, Lietuvos moksleivių sąjungos, Studentų sąjungos atstovai, švietimo ekspertai. Ši grupė rengs galimas alternatyvas dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas, jei karantinas būtų pratęstas ir ilgesniam laikotarpiui. Galimi sprendimai bus parengti iki balandžio 12 d.

Atidžiai stebime situaciją ir prognozes dėl karantino trukmės. Situacijai dėl koronaviruso nesikeičiant, tikrai turėsime priimti atitinkamus sprendimus. Noriu pabrėžti, kad mūsų svarbiausias tikslas yra užtikrinti vaikų sveikatą ir saugumą, o kartu siekti svarbiausių suplanuotų ugdymo rezultatų.

Skelbiame ir nuolat atnaujiname patarimus mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Kviečiame sekti informaciją Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje „NŠA NUOTOLINIS“, taip pat ministerijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook.

Nuoširdžiai prašau visų kūrybiško veiklumo ir susitelkimo. Tikiu švietimo bendruomenės stiprybe kartu įveikti šį istorinį iššūkį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Dr. Algirdas Monkevičius

2020-03-18 Atmintinė dėl koronaviruso

Aktuali išaiškinimai, kaip elgtis ir ką reikėtų žinoti švietimo bendruomenės nariams Lietuvoje paskelbus karantiną. Prašome dalintis su savo bendruomenėmis. Dabar labai reikalingas visų susitelkimas ir pastangos, kad koronaviruso plitimas būtų suvaldytas, kad būtų apsaugoti visi šalies gyventojai, o ypač mūsų vaikai.

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronavirusoČia rasite ir siunčiamos atmintinės versiją, pateiktą kiekvienai auditorijai atskiromis nuorodomis.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis priemonėmis.


Atmintinė čia

 

 

Pagarbiai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020-01-21 Informacija dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2020–2021 m.m.

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

·       vasario 27 d. 10 val. į 11 gimnazines klases;

·       kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;

·       kovo 5 d. 10 val. į 5 klases;

·       kovo 9 d. 10 val. į 9 ir likusias klases.

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA: https://svietimas.klaipeda.lt/

 

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-04-01 Sveikinimai

В апреле месяце свой КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ 

будут отмечать:

Учитель музыки Лариса Токарева, учитель начальных классов Татьяна Казадоева, учитель английского языка Марина Музыка, учитель предшкольной группа «Горьковцы» Людмила Корсакова, учитель физической культуры Алла Рамошкене и помощник учителя Марина Кузнецова.

А свой день рождения отмечают:

Учитель русского языка и этики Елена Скрипкус,учитель биологии  Людмила Афанасьева, преподаватель неформального обучения Леонид Беляев, учитель физической культуры Оксана Заметта,  учитель литовского языка Ольга Валюкайте, учитель начальных классов Ирина Иванченко-Богданова и учитель информатики Елена Кулик

2020-03-25 Diktanto rašymo konkursas „Raštingiausias ketvirtokas“
     Jau tradicija tapo, kad kasmet, pavasarį, į Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnaziją susirenka Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų ketvirtų klasių mokiniai, besimokantys mokyklose rusų ugdomąja kalba, į diktanto rašymo konkursą „Raštingiausias ketvirtokas“.

2020-05-30 Atmintinė dėl COVID-19

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

2019 m. kovo 16 d.

Karantino metu „Tėvų linija veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijojeParamos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 1113 val. ir 1721 val.

Paskambinus nemokamu numeriu 8 800 900 12, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

„Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos vadovė Jūratė Baltuškienė.

„Tėvų linijos nemokamas numeris – 8 800 900 12.

Darbo laikas – darbo dienomis 1113 val. ir 1721 val.

Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai.

- - -

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“.

- - -

Daugiau informacijos:

Vaida Stoškuvienė

Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė

Mob. tel. 8 618 84879

El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt


2020-03-17 „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamo tarptautinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m.m.“ baigiamasis renginys
       2020 – 03 - 05 mokykloje įvyko „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamo tarptautinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m.m.“ baigiamasis renginys, kuriame mokyklos bendruomenei buvo pristatytos įgyvendintos projektinės veiklos, bei rezultatai. 7- 8 klasių moksleivių ir tėvelių komandos dalyvavo 7c klasės mokinių paruoštose įvairiose integruotose užduotyse, kurios vyko skirtingose mokyklos erdvėse. Dalyviai sprendė logines užduotis, keliavo po įvairias šalis, prisiminė lietuvių autorių kūrybą. Bėgiodami po mokyklą ieškojo užuominų ir sprendė matematikos uždavinius, dalyvavo žaidime „Kur logika?“ Visiems dalyviams renginys labai patiko.

2020-03-12 Gerumo pamokai Maksimo Gorkio progimnazijoje
2020-03-10 Gerumo pamoka 3- ioje teatrinėje klasėje
2020-03-05 Diktanto rašymo konkursas "Raštingiausias ketvirtokas"
Sveikiname 4d klasės mokinį Georgijų  Melechovą, Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų ketvirtų klasių mokinių, besimokančių mokyklose rusų ugdomąja kalba, diktanto rašymo konkurse "Raštingiausias ketvirtokas, laimėjusį I vietą2020-02-26 Vakarų Lietuvosmatematikos konkursas "Kodas"
Sveikiname 6a klasės mokinę Evą Čebatoriūtę Lietuvos matematikos konkurse "Kodas" užėmusią I vietą

2020-03-04 Saugaus elgesio kelyje savaitė
     Vasario 24 d. pradinėse klasėse vyko saugaus eismo savaitė „Kelių eismo taisykles privalo žinoti visi“. Mokiniai su mokytojais aptarė kelių ženklų reikšmes, įvairias pasitaikančias situacijas keliuose ir kaip gebama laikytis saugaus elgesio taisyklių.

\
2019-10-10 Informacija dėl elektroninio mokinio pažymėjimo užsakymo
Уважаемые родители!
Для заказа электронных ученических удостоверений необходимы фотографии (электронный вариант).  Вы можете сфотографировать ребенка в любом фотоателье и выслать электронный вариант фотографии на школьную почту gorkio.mokykla@gmail.com (информация для фотоателье: размер фото 22,7 мм х 25,2 мм, ~300 dpi). При отправке эл. письма с фото не забудьте указать имя, фамилию и класс ученика.
2020-02-10 INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ MOKINIAMS, KURIE MOKOSI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

     Nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokami pietūs teikiami priešmokyklinukams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloseorganizuojančiose maitinimą taikant savitarnos principą.

Klaipėdos miesto savivaldybėje tokios mokyklos yra:

1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija;

2. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija;

3. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija;

4. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija;

5. Klaipėdos Vitės progimnazija.

  Šių mokyklų priešmokyklinukų tėvai, norintys, kad jų vaikai gautų nemokamus pietus mokyklose, turi kuo skubiau pateikti prašymą gauti šią paramą.

     Pateikus prašymą, sprendimas dėl nemokamų pietų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Mokiniui nemokami pietūs teikiami nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą.

      Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali pateikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

     Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portalewww.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniupaštu parama.centras@klaipeda.lt arba informacijos kabinete.

    Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba informacijos kabinete.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais:

Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40

Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

2020-02-28 Pradinių klasių moksleivių konferencija „Atverk duris į pasaulį“

2020-02-26 Profesorius paaiškino, kuo koronavirusas išskirtinis: esminis momentas suvaldyti isteriją praleistas
Profesorius paaiškino, kuo koronavirusas išskirtinis: esminis momentas suvaldyti isteriją praleistas

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/profesorius-paaiskino-kuo-koronavirusas-isskirtinis-esminis-momentas-suvaldyti-isterija-praleistas.d?id=83628425
2020-02-25 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautiniame projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m.m.“
     Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautiniame projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m.m.“. 2020 – 02 – 17 - 18 dienomis Mokytojų klubas rinkosi į kuruojančios praktikės Ingos vedamus užsiėmimus, kur aprašė mokinių profilius, kūrė integruotas užduotis, mėgino sužaidybinti pamokas.