Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinė mokyklaStandartinė versija

Naujienos
Mokyklos naujienos
Pasiekimai
Nuotraukos
Video
Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės
OLWEUS patyčių prevencijos programa
Aktyvi mokykla
Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“
Patirtinis ugdymas
Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“
‘’Let’s play lively , study digitally ‘’. Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai
Ekskursjos, renginiai, užsiėmimai, skirti kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai
Mokyklai - 70
Struktūra
Struktūra
Bendros žinios
Mokyklos direktorė
Administracija
Vadovų darbotvarkės
Mokytojai
Mokiniai
Mokyklos savivalda
Komisijos, darbo grupės
Veiklos
sritys

Vizija‚ misija‚ filosofija
Tikslai ir uždaviniai
Vykdomos programos
Veiklos vertinimo rezultatai
Tradicijos ir pasiekimai
Mėnesio darbo planas
Metodinė veikla
Pamokų laikas
Kontrolinių darbų tvarkaraštis
Tvarkaraščiai
Neformalusis švietimas
Ugdymas karjerai
Istorija
Korupcijos
prevencija

Administracinė
informacija

Nuostatai
Dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų skelbimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Paslaugos
Mokinių priėmimas
Soc.pedagogas
Psichologas
Psichologas tėveliams
Logopedas
Spec.pedagogas
Biblioteka
Sveikata
Skaitykla
Elektroninis dienynas
Viešosios paslaugos
Nuorodos
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinis egzaminų centras
Olimpiados
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pedagogų švietimo ir kultūros centras
Klaipėdos universitetas2019-12-13 Aktyvi mokykla
Visi progimnazijos renginiai organziuojami, įtvirtinant aktyvios mokyklos statusą

2020-01-21 Informacija dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2020–2021 m.m.

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

·       vasario 27 d. 10 val. į 11 gimnazines klases;

·       kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;

·       kovo 5 d. 10 val. į 5 klases;

·       kovo 9 d. 10 val. į 9 ir likusias klases.

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA: https://svietimas.klaipeda.lt/

 

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-02-10 INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ MOKINIAMS, KURIE MOKOSI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

     Nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokami pietūs teikiami priešmokyklinukams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloseorganizuojančiose maitinimą taikant savitarnos principą.

Klaipėdos miesto savivaldybėje tokios mokyklos yra:

1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija;

2. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija;

3. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija;

4. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija;

5. Klaipėdos Vitės progimnazija.

  Šių mokyklų priešmokyklinukų tėvai, norintys, kad jų vaikai gautų nemokamus pietus mokyklose, turi kuo skubiau pateikti prašymą gauti šią paramą.

     Pateikus prašymą, sprendimas dėl nemokamų pietų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Mokiniui nemokami pietūs teikiami nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą.

      Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali pateikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

     Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portalewww.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniupaštu parama.centras@klaipeda.lt arba informacijos kabinete.

    Pareiškėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba informacijos kabinete.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais:

Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40

Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

2019-10-10 Informacija dėl elektroninio mokinio pažymėjimo užsakymo
Уважаемые родители!
Для заказа электронных ученических удостоверений необходимы фотографии (электронный вариант).  Вы можете сфотографировать ребенка в любом фотоателье и выслать электронный вариант фотографии на школьную почту gorkio.mokykla@gmail.com (информация для фотоателье: размер фото 22,7 мм х 25,2 мм, ~300 dpi). При отправке эл. письма с фото не забудьте указать имя, фамилию и класс ученика.
2020-01-01 Llietuvos priesmokyklinukai pietaus nemokamai

Norime informuoti,

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokami pietūs skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą,prašome visų tėveliųkuo skubiau pildyti prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams, SP-11 formą.Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemąwww.spis.lt.

Atkreipiame tėvelių dėmesį, kad šiuo metu esanti prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma dar nėra atnaujinta, todėl pildyti I dalį „Pajamos“ nereikia, kadangi šis maitinimas (nemokami pietūs) teikiamas nevertinant pajamų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta nauja prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams formaSocialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje bus patalpinta po 2020 m. sausio 15 dienos.

2020-01-06 Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Skelbiame Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą,

iki sausio 30 d. laukiame pastabų ir siūlymų dėl ataskaitos vertinimo

(siųsti progimnazijos el. paštu gorkio.mokykla@gmail.com

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos direktorės Irinos Narkevičienės 2019 metų veiklos ataskaita

2020-01-01 Sveikinimai

В январе месяце свой день рождения будут отмечать: 

учителя начальных классов Ольга Керпишкене и Мария Корнаушенко, учителя литовского языка Реда Эндзюлайтене и Илона Виликанскене, а так же воспитатель группы продленного дня Лариса Банковская.

 А свой красивый юбилей празднуют: учитель английского языка 

Екатерина Полякова и учитель литовского языка Рената Климашайскайте

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!

2020-01-01 Поздравление с Новым Годом от учителей школы имени М.Горького
2020-01-23 Вертепный Рождественский спектакль для юных зрителей
2020-01-19 Miesto projekto „Literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse“ vykdymas. Plungės M.M. Oginskio dvaro rūmai
       Klaipėdos miesto projektas „Literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse“ vyksta ne pirmus metus, tačiaus šiais metais skaitymai yra skirti Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti ir kviečia įsigilinti į popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius - „Laisvė per tobulėjimą yra laisvė, kuri išlaisvina giliausius žmogaus širdies troškimus“. Projekto siekiamybė - vertinti lietuvių kalbą kaip svarbią Lietuvos piliečio tapatybės dalį, įtraukti mokytojus ir mokinius į konstruktyvią veiklą, ieškant veiksmingų kūrybiško mokymo(si) ir saviraiškos būdų.

2020-01-18 Projektas „Asmeninio augimo dirbtuvės“
      Baigėsi projektas „Asmeninio augimo dirbtuvės. Homo sapiens“, kuriame dalyvavo 6b klasės mokiniai ir psichologė Elena Bachtina. Užsiėmimų metu buvo kalbama apie šiuolaikinio jaunimo vertybes: santykius su tėvais, draugais, vidiniu žmogumi.

2020-01-17 Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Gerumo akcija
     2019 m. gruodžio 19 d. 5A klasės mokiniai kartu su tėvais aplankė Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Kiek anksčiau mokiniai su džiaugsmu palaikė idėją atsisakyti naujametinių dovanų, o tam skirtus pinigus paaukoti tiems, kam jų labiau reikia. Vaikučiams buvo nupirkti saldumynai ir kiti reikalingi daiktai. Ačiū penktokams už jų gerumą!

2020-01-15 Поздравление ветеранов-педагогов с Рождеством Христовым и Новым Годом!
2020-01-14 Gailestingumo akcija „Šviesos angelas“

     Gruodžio mėnesį mokykloje buvo paskelbta akcija „Šviesos angelas“, kurioje dalyvavo 1 – 8 klasių mokiniai. Vaikai dovanojo saldumynus, kanceliarinius bei higienos reikmenis. Visos surinktos dovanos buvo paskirstytos „Kūdikių namas“, „Senelių namas“, benamių namams bei krizių centrui.

     Labai dėkojame visiems neabejingiems, geriems vaikams ir jų tėveliams. Šviesos angelas iš Maksimo Gorkio progimnazijos pasiekė daugelį miesto šeimų, kurioms reikalingas palaikymas ir mūsų rūpestis.

2020-01-13 Городской праздник Рождества Христова 2020
2020-01-13 Pasaulinė AIDS diena paminėta ir mokykloje

     Kiekvienais metais gruodžio 1 d. visame pasaulyje yra prisimenama apie ŽIV virusą. Tai diena, kuomet visos planetos žmonės susivienija turėdami vieną tikslą – sustabdyti ŽIV ir AIDS.

2020-01-13 Atvira pamoka „Kristaus gimimas“, skirta pradinių klasių mokiniams
     Sausio 8 d. mūsų progimnazijoje pradinių klasių mokiniams vyko atvira pamoka „Kristaus gimimas“. 1 – 4 klasių vaikams pasiūlyta plati programa: pažintis su Evangelijos tekstais, Kristaus gimimo ikonografija ir tapyba, skambėjo kalėdinės dainos ir eilėraščiai, mokiniai džiugiai atliko įvairias užduotis.

2020-01-10 Городская Рождественская ёлка 2020-01-10

2020-01-09 Pradinių klasių kūrybinių darbų paroda „Kalėdinė pasaka“

Prieš Kalėdas ir Naujus Metus mūsų progimnazijoje buvo organizuojama pradinių klasių kūrybinių darbų paroda „Kalėdinė pasaka“. Darbai buvo labai kūrybingi, ryškūs ir įvairūs. Parodą organizavo pradinių klasių mokytojos E. Gorskaja ir N. Bezuglaja.

   Visi parodos dalyviai apdovanoti.

 
2019-12-16 Fizinio aktyvumo skatinimas. Fizinio aktyvumo pamoka kiturю

     2B, 3B ir 3C klasės mokiniai su mokytojais Irina Bogdanova-Ivančenko, Marina Pečnikova ir Tamara Kaliužnaja  vyko į Klaipėdos mokinių laisvalaikio centrą ,,Saulutė“ , kur mokiniai dalyvavo kūno kultūros pamokoje, daug žaidė aktyvių žaidimų, vyko estafetė.

     Mokiniai supažindinti su olimpiadų simboliais, jų reikšmėmis. Jiems papasakota, kad į olimpiadą gali patekti kiekvienas aktyviai sportuojantis, siekiantis tikslų ir rezultatų intensyviu darbu. Kad olimpiada yra aukščiausias sportininkų pasiekimas .